Thursday, November 23, 2017

Christmas Magic - 4


När jag sen ska sy grytlappen börjar jag med att spänna ett mjukt klippbart mellanlägg i bågen. Lägg på vadd som tål värme och tyget för ovansidan.
When I'm going to sew the potholder, I begin by hooping a soft, cut-out stabilizer in the bow. Put on the batting that can withstand heat and the fabric for the top.

Därefter sys den första Basting linjen.
Then the first basting line is sewn.

Därefter är det dags för själva designen och så texten.
Then it's time for the design itself and so the text.
Nu ska baksidan läggas på. Jag brukar dessutom förstärka med ett väldigt tunt lager vadd innan tyget till baksidan läggs på. Sy nu den andra basting linjen.
Now the back is put on. I also usually reinforce with a very thin layer of batting before the fabric for the back is put on. Sew the second basting line.
Slutligen sys quiltlinjen i detta fall rundeln med pilar.

Finally the Quilt line in this case the roundel with arrows is sewn.Ta nu bort grytlappen från bågen.
Now remove the potholder from the hoop.
Börja med att mäta avståndet från den sydda basting linjen så att du har en kvadrat som är 200x200 mm. Vänd grytlappen upp och ner och vik in vardera sidan på bakstycket och fäst med maskeringstejp.
Start by measuring the distance from the sewn basting line so you’ll have a square that is 200x200 mm. Turn the potholder upside down and fold in each side of the backing and fasten with masking tape.

Skär en sida i taget efter linjen.
Cut one side at a time after the line.

När alla sidor är skurna kan du sicksacka kanterna om du vill.
When all sides are cut you can zig zag the edges if you likeSen kan du vika över bakstycket mot framsidan och forma en kantremsa. Du kanske måste skära sidorna i så längden passar.
Then you fold over the backing to the front to form a binding. You might have to cut the sides accordingly.
Sy fast kantremsan.
Sew the binding in place.
Fäst en hängare på ena sidan.
Fasten a hanger in one side.
Ta bort basting-stygnen. Hål som kan finnas kvar i tyget kommer att försvinna om du borstar lite vatten på tyget.
Remove the basting stitches. Holes that might be left in the fabric will disappear if you brush some water on the fabric.

Nu är grytlappen färdig. Detta är ett enkelt sätt att dra ut gränserna för en 150 mm bredd till en 200 mm bredd.
Now the potholder is finished. This is an easy way to stretch the limits of a 150 mm width to a 200 mm width.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs  from fruBlomgren PIXIES, SANTA and RUDOLF 
BX font  Dutch Tulips from DESIGNS BY JUJU