Monday, July 24, 2017

The creation of a wall hanging the non-traditional way - 4

Nu sys de sista blocken och jag tänkte ge er några tips på hur jag brukar göra. Det är nästan alltid så att jag använder ”floating metoden” dvs. jag spänner enbart mellanlägget i bågen och sedan lägger jag på vadd och tyget för ovansidan.
Detta syr jag fast med en basting frame. Vad det är? Jo, helt enkelt en rektangel eller kvadrat med långa tråckelstygn som går runt bågens yta eller runt ett broderi. Här har jag valt att låta det gå runt ytan för lite mer än broderiet. Antingen finns en sådan ram på din maskin eller så kan man stygnsätta en sådan. Vissa broderisoftware har också den funktionen.
Now the last blocks are sewn and I am going to give you some tips on how I usually do. It is almost always the case that I am using the "floating method" i.e. I hoop only the stabilizer in the hoop and then I put on the batting and fabric for the top.
This I sew so it is attached to the stabilizer with a basting frame. What it is? Well, simply a rectangle or square with long basting stitches that goes around the hoop area or around an embroidery. Here I have chosen to let it go around an area for a little more than the embroidery. Either there is such a basting frame on your machine or you can digitize such. Some embroidery software also have this feature.
Detta gör att materialet ligger på plats i bågen. Därefter är det bara att börja sy.
This makes the material attached to the stabilizer in the hoop. Then start sewing.
Eftersom jag gör flera saker samtidigt så blev jag inspirerad att göra en liten lila rosett som jag tyckte matchade de kommande rosorna i bågen.
Because I'm doing several things at the same time, I was inspired to do a small purple ribbon bow which I thought matched the upcoming roses in the hoop.

När jag sedan kommer till momentet att jag ska sy stipplingen så brukar jag lägga på ett mycket tunt lager vadd på baksidan innan tyget läggs på. Detta gör att även baksidan får ett mjukare och fluffigare utseende. Visst ser det bra ut. Nu skiner tråden lite mer i ljuset än den gör i verkligeheten.😊
When I come to the step where I will sew the stippling I usually add a very thin layer of batting on the back before the backing. This makes the bak look softer and fluffier. Doesn't it look good. The light makes the thread shine a bit more than it actually does. 😊
När jag cyklade ner för att köpa bröd och mjölk så cyklade jag förbi fotbollsplanen och blev så fascinerad av måsarnas laguppställning. Det var svårt att ta ett bra kort med mobilen genom staketet och på långt håll men det såg faktiskt ganska häftigt ut och då tänkte jag att faktiskt är det ju så att planering, uppställning och taktik är ju något vi tillämpar även inom sömnad. Fast kanske på lite andra sätt 😊
When I biked down to buy bread and milk so I cycled past the football field and was so fascinated by the seagulls line-up.  It was hard to get a good photo with the mobile phone through the fence and at long range but it actually looked pretty cool and then I thought that actually it's so that planning, set-up and tactics is something we apply also in sewing. Though perhaps in some other way 😊
Designs: FLYING FRIDA under the Mexican Sun from fruBlomgren
Embroidery Software used from Embrilliance

The creation of a wall hanging the non-traditional way - 3

Mina delar till väggbonaden blir klara en efter en. Nu har jag färdigställt de 2 första sidstycken. Här med texten ”Mi Casa es su Casa”. Jag tror inte att det var vad mina grannar tänkte när de hade inbrott häromdagen.
My parts to the wallhanging are completed one after another. Now I have completed the first 2 side pieces. This saying "Mi Casa es su Casa". I don't think that was what my neighbors thought when they had a burglary the other day.
Här ser ni hur jag lagt till en stippling och en ram runt blocken som är 200x100 mm.
Here you see how I added a stippling and a frame around the blocks which is 200 x 100 mm.
Nu är de markerade blocken klara och näst på tur är de andra siddelarna samt hörnen.
Now they are marked blocks finished and next in line is the other page elements, and the corners.

Designs: FLYING FRIDA under the Mexican Sun from fruBlomgren
Embroidery Software used from Embrilliance

Sunday, July 23, 2017

Flowers in my garden and in my hoopJust nu broderar jag blommor – rosa blommor till min väggbonad.

Right now I am embroidering flowers — pink flowers for my wall hanging.


Vi har några väldigt fina svagt rosa blommor i trädgården.

We have some very fine pale pink flowers in the garden. 


Vi hade flera vackra Rudbeckior men i går så var en viss individ här och bara knipsade av dem. Nej vi odlar inte enbart stjälkar 😊
Det lustiga var att råbocken bara stod och tittade på oss med gröna blad fastkilade på och emellan hornen. Kan man bli mer tagen på bar gärning 😊 Men han tittade på oss som han var den mest oskyldiga i världen. Åh vad jag skulle velat ha ett kort på den uppsynen.
We had several beautiful Rudbeckias, but yesterday it was a certain individual here and just “cut them off”. No we not only grow the stems.😊
What was hilarious was that the deer just stood and looked at us with green leaves engraved on and between the horns. Can you get more caught in the act 😊 But he looked at us as he was the most innocent in the world. Oh, how I'd liked to have a photo on the look.

Underwear - 1


Det var länge sedan jag sydde underkläder och vad som fick mig att bestämma mig för att göra det var två saker. Dels att jag köpt en rosa/puderfärgad BH och hittade inga trosor. Jo, visst fanns det trosor fast betala över 300 kronor för ett par – nej tack 😊
Sedan behövde jag köpa ett antal nya, för helt plötsligt var 7 stycken bara borta… och ett par ganska ordinära kostade mellan 150-200 kronor. Tyckte det var lite dyrt… Nåja, vet ni vad det dråpliga i allt detta är? Jag kommer förmodligen spendera lika mycket pengar på att sy – jo, nu har jag ju en del tyg så där är inga nya utgifter. Dock köpte jag ju lite tyg och resår vilket gick på lika mycket som de rosa underbyxorna jag tittade på. Men då ska man ju veta att tyget kommer att räcka till flera underbyxor. Men det viktigaste av allt är att nu har jag semester och tid att sy och då ska jag roa mig (läs SY). Jag tror att det var hos June i Syskolen jag läste om SYMESTER för första gången – ett sådant bra ord 😊Här har jag lagt upp mönster och tyg för att klippa ut mina delar och nu ska ihop sömnaden börja.

It was a long time ago I sewed lingerie and what got me to decide to do it again were two things. First, I bought a pink/powder colored bra and found no panties. Well, sure, there were panties but paying over 300 SEK for a pair of panties – no thanks 😊
Since I needed to purchase a number of new, suddenly there were 7 pairs just gone ... and a couple of pretty ordinary cost between 150-200 SEK. I thought it was a bit expensive ... Well, do you know what hilarious in all this? I will probably spend as much money on sewing - well, now I have some fabric so there is no new spending for that. However, I bought a little fabric and elastic which cost me just as much as the pink panties I looked at would have. But then you should know that the fabric will suffice for several panties. But the most important thing of all is that now I have holidays and time to sew and then I'll “entertain myself” (SEW). I think it was from June in Syskolen I read about SYMESTER for the first time – such a great word 😊Here I have put the pattern and fabrics and am ready to cut out the pattern poieces and then the sewing together should start. 

Den lilla rullkniven jag beställde häromveckan var utmärkt att skära ut mönsterdelarna med. Så glad att jag hittade den. (jag ska visa er i ett kommande inlägg om lite olika tillbehör etc som jag köpt)
The little rotary cutter I ordered the other week was  excellent to cut out the pattern pieces with. So glad I found it. (I'll show you in a future post about various accessories etc that I bought)

Jag tänker sy mina trosor på min Emerald 118 som är en verklig basmaskin – inga jätteavancerade sömmar. Men å andra sidan klarar man sig bra med en liten sicksack och en trestegs sicksack. Långa tråckelstygn kan också vara bra att ha. Jag har provat med en del av de overlocksömmar som finns men jag tyckte faktiskt att den gamla hederliga sicksacken blev bättre 😊
I am going to sew my panties on my Emerald 118 which is a real basic machine – no fancy advanced seams – just basic one that go a long way. But on the other hand, you can go a long way with a straight stitch seam, zig zag and a three step zig zag. Long basting stitches can also be good to have. I have tried some of the overlock stitches which are available but I actually thought the old fashioned zigzag was better😊

Kasta inte småbitarna av tyget som blir över. De är perfekta att provsy sömmen på innan du börjar på det "riktiga tyget".
Sen skulle jag ju alltid kunnat använda overlocken men jag tycker att det är lite läskigt – förmodligen för att jag inte sytt på den lika mycket som jag borde och att det känns som om man syr fel så har man inte så mycket marginal att korrigera eftersom man klippt av tyget.  Egentligen ganska löjligt men men…. 😊
Don't throw away the scarp fabrics. That is perfect to test sew the seams before starting on the real fabric.
Then I could always been able to use the overlock but I find it a bit scary – probably because I haven't stitched on it as much as I should and it feels as if you are sewing something wrong you really cannot repair it if you’ve cut the fabric. Probably quite ridiculous but but .... 😊


Facts about designs/fabrics etc:
Pattern: Basmönster till  trosa i 2 vägs stretch  from LG SÖMNAD

Saturday, July 22, 2017

The creation of a wall hanging the non-traditional way – 2

I går visade jag er ett block där jag lagt ett quiltmotiv runt en befintlig design. När jag förra helgen satt och experimenterade i Embrilliance så insåg jag att det fanns många bra möjligheter att modifiera och anpassa en stippling. Här är vad jag kom fram till. Nu finns det säkert mer korrekta sätt eller kanske bättre och det må så vara men jag fick i alla fall ”jobbet gjort”.
Den första metoden jag använde var det mest ”automatiska” och det var att i Stitch Artist (jag har Level 1-3) klicka på ”Create an outline from stitches on the page”. Då ser det bara ut så här.
Yesterday I showed you a block where I put a quilt motif around an existing design. When I sat and experimented with Embrilliance last weekend, I realized that there were many good opportunities to modify and customize a stippling. Here's what I came across. Now there are certainly more correct ways or maybe better and it may be, but at least I got the "job done".
The first method I used was the most "automatic" and it was that in Stitch Artist (I have Level 1-3) click "Create an outline from stitches on the page". Then it just looks like this. 

Därefter klickar jag på inflate objects och sätter ett avstånd på ca 1 mm. Detta väljer man själv. Har man object med håligheter i kan man även klicka på remove holes. Då ska det se ut så här.
Then I click on inflate objects and set a distance of about 1 mm. This chooses yourself. If you have objects with cavities, you can also click remove holes. Then it will look like this.

Därefter så klickar jag på ikonen Merge Design och plockar fram Shapes i form av en fyrkant. Den drar jag ut till samma storlek som bågens område.
Then, click on the Merge Design icon and pick up Shapes in the form of a square. I pull it out to the same size as the hoop area.
Därefter så markerar jag de outlines som skapats av när vi infogade en outline runt vår design samt den ”Square” som vi infogade nyss. Jag går till  Create i menyraden och klickar på Outlines och Combines Holes. Då ska det se ut så här. Strunta i att det är olika bilder vad jag vill visa är att när det är ihopkombinerat så ser man små punkter på outlines.
Then I'll mark the outlines created by adding an outline around our design and the "Square" that we just added. I go to Create in the menu bar and click on Outlines and Combines Holes. Then it will look like this. Ignore that it is different images. What I want to show here is that now the outlines have nodes.
Därefter så klickar jag på Stippled area. Det första som kom upp tycker jag är för litet så jag väljer Geometric från Pattern och mellanrum mellan linjerna på 6 mm. Stitch Length ska vara (tycker jag) någonstans mellan 2.2-2.5 mm.
Then I click on the Stippled area. What first appeared was to tight together in my opinion so I choose Geometric from Pattern and distance between the line of 6 mm. Stitch Length should be (I think) somewhere between 2.2-2.5 mm.

I detta fall blev det ganska bra. Dock finns några områden vi behöver justera linjerna på.
In this case it became quite good. However, there are some areas we need to adjust the seams.


Detta var jätteenkelt och gick väldigt bra i Stitch Edit Mode. Men först så låste jag objekten med designs så att det enda som kunde ändras var själva stipplingen.
This was really simple and went very well in Stitch Edit Mode. But first I locked the objects with designs so that the only thing that could change was the actual dot.
Som ni ser så är dessa stygnpunkter föremål för editering. Jag har flera olika sätt att välja och avmarkera stygn. Den lilla penseln tycker jag är fantastisk och att sedan kunna välja om jag vill flytta en punkt eller delar i taget är också fenomenalt bra. Man kan även behöva ta bort och lägga till stygn. Lättast ser du om du ska lägga till före eller efter genom att inte ha 3 D mode på. Då ser du nämligen riktningen med små pilar. En anledning till att jag valde Geometric var att där finns raka partier så om jag justerar och det blir raka linjer så syns det inte så mycket. Men här bestämmer man ju själv 😊
As you can see, these stitch points are subject to editing. I have several different ways to select and deselect stitches. The little brush I think is amazing and then choosing if I want to move a point or mistakes at a time is also phenomenally good. You may also need to remove and add stitches. The easiest way to see is to add before or after by not having 3 D mode. Then you see the direction with small arrows. One reason I chose Geometric was that there are straight lines/areas so if I adjust and it becomes straight lines, it does not differ so much. But here you decide yourself 😊


Nu ser de bättre ut. På bilden till vänster ser ni hur jag justerar en punkt. På bilden till höger har jag omformat linjen genom att flytta och lägga till punkter.
This looks better. On the left picture you can see that I adjust one point. On the one to the right I have "re-drawn" the line by moving and adding points.

Ett annat sätt att lägga till quilt-mönstret är att med Draw with points eller Draw with Beizer ange ett område där man vill att quiltningen ska vara. Det blir lite mer hoppstygn men så kan det bli även om man gör det ”manuellt”.
Another way to add the quilt pattern is to use Draw with points or Draw with Beizer to specify an area where you want the quilt to be. It will be a bit more jump stitch, but it may even be "manually".

Sen kan man även hamna i situationer där det är för smala passager så quiltmönstret inte kan gå igenom.
Then you can end up in situations where it is too narrow passages so the quilt cannot go through.
Då kan man prova att flytta lite stygnpunkter på de outlines som anger området för quiltmönstret. Man kan ändra storleken på mellanrummet på stipplingen en aning eller format. Nu är det kanske inte det bästa om man som jag gör en liten väggbonad och då vill man ju ha samma quiltning - men vill ändå nämna det. Har man tur kan man då öppna upp så quiltmotivet kan passera.
You can try to move some stitch points on the outlines that indicate the area for the quilt pattern. You can change the distanece between the lines of the stippling a tiny bit. Now, maybe it's not the best thing if you like me are making a small wallhanging and then you obviously want the same quilt pattern -  but I want to mention it. If you are lucky you can open it so that the quilt design can pass.

  Det man får göra är att flytta stygnpunkter som vi redan tidigare nämnt.

What you have to do is move stitch points as we mentioned earlier.
Här ser ni att jag flyttat linjen nedanför cirkeln eftersom det skulle blivit alltför trångt ovanför.
Here you can see that I moved the line to below the circle as there would have been too tight at the top.
Hoppas ni fick lite idéer om hur man kan göra – eller kanske ska jag säga så här löste jag min uppgift. Här ser ni blocket efter att jag flyttat punkterna på den röda cirkeln. Det finns fortfarande lite linjer att redigera på det sätt som jag beskrivit tidigare. Men det är faktiskt inte så jobbigt.
Hope you got some ideas on how to do - or maybe I'll say this I solved my task. Here you can see the block after I adjusted the lines at the red circle. There are still lines that need to be adjusted in the same way as described earlier. But it really doesn't take that long time.
Embroidery Software used from Embrilliance


Friday, July 21, 2017

The creation of a wall hanging the non-traditional way - 1

Eftersom jag är en riktigt “broderi software nerd” så försöker jag alltid göra saker i största möjliga utsträckning med mina broderi software. Nu betyder det absolut inte att jag aldrig gör saker på traditionellt sätt eller för hand – det gör jag och ibland är det befogat och går fortare och bättre. Men det finns saker som mitt software gör bättre och det är exempelvis att dra raka linjer, för mina fyrkanter blir aldrig riktigt fyrkantiga. Nu ska jag ju i ärlighetens namn säga att man är ju i viss mån begränsad av storleken på brodérbågen. Normalt sätt älskar jag att göra små fyrkanter med quiltmotiv och broderier i form av grytlappar och där har jag min 200x200 mm brodérbåge – den absolut perfekta storleken.
Men hur gör man då om man vill infoga ett quiltmönster runt en färdig design. Designen kan ju vara ett broderi, bokstäver eller en kombination av bägge.  Jag har denna gång valt att arbeta i Embrilliance och där hittade jag många bra knep att anpassa en stippling. Normalt sätt brukar jag bara ”köra designs” som behöver stippling i Premier+ Ultra Quilt Block Wizard vilket normalt sätt fungerar alldeles utmärkt. Men det är kul att prova samma sak och få olika infallsvinklar från andra program också.
Jag insåg även att jag kunde göra en layout av min lilla väggbonad i mitt Embroidery Software från Embrilliance. Nu kan ju de flesta saker göras i det flesta software det är bara tillvägagångssättet som skiljer. Men eftersom det gäller att hålla sig ajour med sina software så måste man arbeta i dem – det är det enda sätt man lär sig på. Gör jag rätt? Gör jag fel? Gör jag annorlunda än vad du skulle gjort? Finns rätt eller fel? Eller är det bara olika sätt att nå samma mål? Fundera på det 😊
Nu har jag köpt en design kollektion där jag inspirerats att göra en väggbonad och visst kunde jag broderat de olika designs på tygbitar och sedan lagt på vadd och baksida, quiltat och skurit ut rutor i de mått jag ville ha. Men nu ska vi göra det à la 2017 och med lite mer ”teknik” – man måste vara öppen för nya sätt. Jag börjar med att bestämma mig för vilka mått jag vill ha på mina block. Mina brodérbågar går från 40x40 mm till 350x360 mm så det är ett stort spann.
För detta ändamål kommer jag att använda favoriten 200x200 mm samt 100x100 bågen. I 200x200 mm bågen kommer jag att göra 2 typer av block – ett mittblock som är 200x200 mm. Här visar jag bara exempel – alltså inte de verkliga blocken. Men även 4 st sidor som är 200x100 mm. Slutligen så gör jag 4 st 100x100 mm rutor.
Because I'm a true "embroidery software nerd", I always try to do things to the greatest extent possible with my embroidery software. Now it does not mean that I never do things in the traditional way or by hand - I do and sometimes it is fair and goes faster and better. But there are things that my software does better and it's for example to draw straight lines, because my squares never get really square. Now, in the name of honesty, I will say that, to a certain extent, you are limited by the size of the embroidery hoop. Normally, I love to make small squares with quilt motifs and embroidery in the form of potholders, and I have my 200x200 mm embroidery hoop - the absolute perfect size.
But how do you do if you want to insert a quilt pattern around a finished design. The design may be an embroidery, letter or combination of both. I have this time chosen to work in Embrilliance and there I found many good tricks to customize a stippling. Normally, I usually just "run designs" that need stippling in Premier+ Ultra Quilt Block Wizard, which usually works very well. But it's fun to try the same thing and get different approaches from other programs as well.
I also realized that I could make a layout of my little wall hanging in my Embroidery Software from Embrilliance. Now, most things can be done in most software. It's only the approach that differs. But since it is up to yourself to keep up to date with your software, one has to work in them - that's the only way you learn. Am I doing right? Am I wrong? Do I do anything in another way than you would? Is there right or wrong? Or are there only different ways to achieve the same goal? Think about that 😊 
Now I have bought a design collection where I was inspired to make a wall hanging and, of course, I could embroider the different designs on pieces of fabric and then put on batting and backing, quilt and cut out squares in the dimensions I wanted. But now we will do it by 2017 and with a little more "technology" - you must be open to new ways. I start by determining what measures I want on my blocks. My hoops range from 40x40mm to 350x360mm so it's a big span.
For this purpose, I will use the favorite 200x200 mm and the 100x100 hoop. In the 200x200 mm hoop, I will do 2 types of blocks - a center block that is 200x200 mm. Here I only show examples - not the real blocks. But also 4 sides that are 200x100 mm. Finally, I do 4 of 100x100 mm squares.
Här ser ni hur jag tänkt layouten, även om det inte är de riktiga designs jag kommer att använda som jag visar här.
Here you can see how I thought about the layout, although it's not the real designs I will use as I show here.

Detta kommer att bli mitt mittenblock - den charmerande Frida Kahlo figuren. Nästa gång ska jag visa er hur jag infogade ett quitmönster i ett av mina Software – Embrilliance.
This will be my middle block - the charming Frida Kahlo figure. Next time, I'll show you how I added the quilt pattern in one of my Software -  Embrilliance.
Designs: FLYING FRIDA under the Mexican Sun from fruBlomgren
Embroidery Software used from Embrilliance