Monday, June 26, 2017

Green, green, green - 3

En ny nackkudde eller åtminstone ett nytt överdrag 😊
A new neck pillow or at least a new cover 😊
Tycker ni inte att skillnaden är stor?
Don't you think that the difference is big?
Det som är bra är att den går lätt att ta av och tvätta.
The good thing is that it is easy to remove and wash.
Dessutom är den ”reversibel”, dvs. jag har broderat på bägge sidor så man kan vända den andra sidan utåt och de ser likadana ut.
In addition, the "reversible", i.e. I have embroidered on both sides so you can turn the other side outwards and they look the same.
Tänk att det är så lätt att förnya något. Den gamla delen var bra eftersom den var anpassad till stolen och hade en tyngd bak som gjorde att kudden hängde bra.
Just imagine that it is so easy to renew something. The old part was good because it was adapted to the chair and had a weight back which made pillow hung great.
Den är egentligen sydd som en duk med måtten avpassade efter kudden. Sedan knäpps den i sidan med kardborrband. Lätta att sätta på och lätt att ta av och tvätta när så behövs.
It is actually stitched like a canvas with dimensions suitable for the pillow. Easy to put on and easy to remove and wash when needed.
Hur jag gjorde den? Det berättar jag i nästa avsnitt.
How I did it? That I will tell in the next part.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs  fruBlomgren – Make things Happen

2 comments: