Monday, July 3, 2017

Kitchen roll wrap

Det här omslaget till en hushållsrulle såg jag i en Facebook grupp. Nu hade jag inga instruktioner utan har fått jobba lite på fri hand.
This cover of a household roll I saw in a Facebook group. I had no instructions but have been working a bit on free hand.
Det var ett litet experiment i många avseenden. Dels att jag aldrig sytt något sådant.
It was a little experiment in many respects. First, I've never sewn anything of the sort.
Jag hade inga utförliga instruktioner, mått m.m.
I had no detailed instructions, dimensions, etc.

Jag skulle för första gången göra en stygnsättning ”nästan ITH” i Embrilliance.Inte för att stygnsättning är nytt för mig men det är alltid lite ovant när man provar ett nytt program. Men det här är något som kan göras i alla stygnsättningsprogram. Men eftersom jag har fyra av dem - Premier+ Ultra, Bernina V8, Embird och Embrilliance - försöker jag turas om att använda dem. Om jag ville göra det enkelt skulle jag göra det i Premier+ Ultra som jag kan "i sömnen" 😊

I would for the first time digitize an almost “ITH” in Embrilliance.Not that digitizing is new to me but it's always a little strange when you try a new program. However this is something that can be done in all digitizing programs. But since I have 4 of them – Premier+ Ultra, Bernina V8, Embird and Embrilliance – I try to alter between them. If I wanted to make it simple I would do it in Premier+ Ultra as I know it “in sleep” 😊

Så hur gick det då? Jo, ganska bra skulle jag säga. Jag blev lite fundersam hur jag skulle få ihop fodralet för jag hade nog tänkt en annan lösning men vad gör man – jo löser uppgiften 😊
Well, pretty good I'd say. I was a little unsure how I would get the case together because I'd probably imagined another solution but what do you do then - well solve the task 😊

Sen att jag vill prova att förstora ett mönster som jag bara måste ha på detta projekt som egentligen var alldeles för litet. Re-sizen blev också bra eller åtminstone fullt acceptabel. Kul projekt helt enkelt.
Since I want to try to resize a design that I just had to have on this project which was actually too small. So how did it go then? The Re-size also became good or at least fully acceptable. Fun project in all.

Facts about designs/fabrics etc:
Designs  Chronos from Amanda Murphy
Wrap design digitized in Embrilliance Stitch Artist

2 comments: