Friday, July 7, 2017

Over and under or both

Visst kan man aldrig få för mycket tyg? Eller? Nåväl det är bättre att jag köper tygbitar än en massa godis som bara gör mig tjock 😊
Tildatyger med 50% rabatt är mycket lockande och här är några nytillskott. Rosa och orange – en ligger över den andra eller är det så att en ligger under den andra?
Of course you can never get too much fabric? Or? Well it's better that I buy fabric than a bunch of candy that just make me thick 😊
Tilda fabrics with 50% discount is very enticing, and here are some new additions. Pink and orange — one above the other or is it the case that one is under the other?
Lite olika nyanser av grönt som ligger över och under varandra.
Slightly different shades of green that lies above and under each other.
Dessa två bokstäver  - här ligger L:et under F:et. Eller ligger F:et ovanpå L:et? 😊
These two letters - here is the L under the F. Or is the F over the L?  😊
Men man kan ju göra så att bägge ligger över och under varandra genom att låta delar gå över och andra delar gå under. Det är mycket lätt att åstadkomma i ett Embroidery Software.
But one can make it so that both are over and under each other by letting the parts switch and other parts go under. It is very easy to achieve in an Embroidery Software.

No comments:

Post a Comment