Thursday, August 31, 2017

Skin tone

Hudfärg på broderier är väldigt snyggt om tråden är matt. Det finns matt broderitråd men beroende på var man bor kan den vara svår att få tag på. Därför brukar jag använda vanlig sytråd av god kvalitet.
Skin color of embroidery is very neat if the thread is matte. There are matte embroidery thread but depending on where you live, it can be difficult to obtain. Therefore, I usually use regular sewing thread of good quality.

Facts about designs/fabrics etc:
Thread from Gütermann – All Pupose Thread

Tuesday, August 29, 2017

Have a nice day – life is great

Ha en bra dag – livet är härligt. Pep talk eller bara hur man känner det. Sen är det klart att vissa dagar får man kanske intala sig det mer än andra. Men det är väl så livet är. Hur som helst så tog jag märket från den vita t-shirten jag visade i går och strök på denna röd randiga t-shirt.
Have a great day – life is great. PEP talk or just how you feel. Then of course some days you might have to convince yourself it more than others. But that's the way life is. Anyway, I took the patch from the white t-shirt I showed yesterday and put it on this red-striped t-shirt. 
Jag gillar verkligen att kunna flytta märken mellan kläder även om det är temporärt och vet ni det gör ju att man kan få väldigt många olika utseenden. Det här märket ingick i en t-shirt ”utmaning”.
I really like being able to move tags between clothing even if it is temporary and you know it does, of course, that you can have many different appearances. This mark was part of a t-shirt "challenge". 
Sedan sydde jag det bara på ett speciellt sätt – ja, inte märket men med mellanlägg och så och fick det då ”fristående”.
Then I just sewed it in a special way – well, not the patch itself but with the stabilizers and so and got it to be "free standing".
Jag tycker det blir fint med de pepitarutiga byxorna och några broderade spets smycken.
I think it will be fine with the pepita checked pants and a few embroidered lace jewelry.
Spetssmyckena blev jag inspirerad av att sy efter att ha läst ett annat blogginlägg. Ni kan läsa om det här och här.
The Lace jewelry I became inspired to sew after reading another blog post. You can read about it here and here.

Facts about designs/fabrics etc:
Designs:  FRUBLOMGREN in her Facebook club for the T-Shirt challenge and LACE JEWELRY  from EMBROIDERY ONLINE
T-shirts are bought on sale

Monday, August 28, 2017

Sewing with glue

Ja man kan sy med limstift och lim – eller åtminstone nåla med det 😊Jag använder gärna Panduros eminenta limstift och Quick glue när jag ska hålla fast kantremsan på exempelvis en grytlapp eller annat liknande.
Yes you can sew with glue stick and glue – or at least pin with it 😊I often use Panduro’s eminent glue stick and Quick glue when I'll keep the binding on such as a Potholder or similar in place.
Likaså i morse så skulle jag sätta fast ett tygmärke på en vit t-shirt. Skulle jag välja den röda eller blå? Ja det blev byxorna som fick avgöra.
Similarly this morning I would attach a patch on a white t-shirt. Should I choose the red or blue patch? Well it was the pants that got to decide.
Limstift på baksidan och sedan stryktorka med ett teflonbakpapper emellan.

Glue stick on the back and then iron dry  with a Teflon baking sheet in between. 

Sunday, August 27, 2017

Reflectors - 2


To glitter like the stars in the dark 😊 How did I then make a reflector from this little cat head?
Att glittra som stjärnor I mörker 😊 Hur gjorde jag då en reflex av det lilla katthuvudet?

Till att börja med behöver du följande material:  
o   Tjockare Ullfilt
o   Bomullstyg
o   Reflexväv
o   Vliesofix (valfritt)
o   Tjockt vattenlösligt mellanlägg av plastvariant
o   Rivbart mellanlägg – jag har varlt Madeira E-Zee Cotton Soft
o   Design: Reflector Cat (den finns med en liten ögla för upphängning – jag sydde dock utan för att även kunna använda den som brosch)

I started by picking up the following materials.
o   Thicker wool felt
o   Cotton
o   Reflector fabric
o   Vliesofix (optional)
o   Thick water-solublestabilizer -  plastic version
o   Tear Away stabilizer – I used Madeira E-Zee Cotton Soft
o   Design: Reflector Cat (it is available with a small loop for hanging - I did however sew it without the hanger being able to use it as a brooch)
Men allra först började jag med att plocka in designen i Mitt Embrilliance Essential Software. Här är orginalet.
But first of all, I began to open the design in My Embrilliance Essential Software. Here is the original.
Avsikten nu är att prova och se hur de färger på tyg och tråd jag tänkt ser ut – nåja helt exakt kan jag ju inte se men jag kan i alla fall få en bra bild av det. Vet ni det är ganska lustigt jag tror faktiskt aldrig jag till 100% följt de exakta trådfärger som ofta följer med ett broderi. Jag vet att när jag började brodera så hade jag en väninna som alltid var tvungen att köpa exakt den där rosa färgen även om hon hade en som var väldigt nära. Jag tycker lite av charmen är att välja själv. Sen märker jag ju att jag alltid dras till vissa av mina favoritfärger.
The intention is now to try and see how the colors of fabric and thread I planned to use would look like - I cannot see exactly, but I can at least get a good picture of it. Do you know it's quite funny I actually never believe I've 100% followed by the exact thread colors that often come with an embroidery. I know that when I started embroidering, I had a friend who always had to buy exactly that pink color even though she had one that was very close. I think some of the charm is choosing yourself. Then I notice that I'm always drawn to some of my favorite colors.

Om jag tex ändrade färg på ögonen så blev det så här. Det gjorde att jag faktiskt bestämde mig för att ha turkosa ögon istället för de gröna. Eftersom jag valt ett ljusgrått tyg och ett mörkt antracitgrå filt så tror jag att turkos blir riktigt snyggt till.
If, for example, I changed the color of my eyes, this would be the case. That made me actually decide to have turquoise eyes instead of the green ones. Since I chose a light gray fabric and a dark anthracite gray felt, I think turquoise will be really nice.

Vet ni hur ni plockar in en färg på en applikation i Embrilliance Essentials? Det är jättelätt. Markera den färgen som är ”placeringslinjen”. Du kan behöva klicka på appliqué och sedan välja appliqué position under Style. Då kommer du även få upp en del val under Fabric View och då kan du välja Simulated och den färg du har på tråden blir då en slags bakgrund. Här hade jag en mörkt grå och då blir resultatet som till vänster, medan om jag klickar på färgen i properties och väljer en mellangrå så blir det så här som till höger. 
Do you know how to pick a color on an appliqué in Embrilliance Essentials? It's really easy. Select that color as the "placement line". You may need to click appliqué and then select appliqué position under Style. Then you will also get some choices under Fabric View and then you can choose Simulated and the color you have on the thread will then become a kind of background. Here I had a dark grey, and then the result is that on the left, while if I click on the color in the properties and select a medium gray it will be like this like on the right.

Sedan gör jag samma sak med placeringslinjen för reflextyget och väljer här en ljust grå färg för att simulera reflextyget.
Then I do the same thing with the position line of reflector fabric and choose here a light gray color to simulate the reflector fabric.

Nu ser jag dessutom att det blir väldigt fint med de turkosblå ögonen.
Now I see that it looks very nice with the turquoise blue eyes.

Så fiffigt och enkelt kan man använda Embrilliance för att göra en snabb pre-view av färgval både på tyg och tråd.
So clever and easily, you can use Embrilliance to do a quick pre-view of color selection on both fabric and thread.

Därefter så kan man spara sin design och en annan sak jag tycker är fenomenalt bra är att kunna printa ut ett blad av alla steg med respektive färg. Beroende på den maskin man har kanske inte exakt vilken del som avses kommer upp och en del maskiner visar inte heller vilken tråd etc. Allt detta styrs i preferences.
Then you can save your designs, and one other thing I think is phenomenally good is being able to print out a sheet of all the steps with each color. Depending on the machine you have it may not be exactly what some referred to come up and some machines do not show the correct color of thread etc. All of this is controlled in preferences.

Nåväl jag börjar att spänna upp det vattenlösliga mellanlägget i en liten 100x100 mm båge.
Well I start to hoop the water soluble stabilizer is in a 100 x 100 mm hoop.

Därefter lägger jag på ett lager rivbart mellanlägg och sedan det grå bomullstyget.
Then I put on a layer of tear away stabilizer and then on top of that the grey cotton fabric.

Sedan sätter jag bågen i maskinen och skjuter in ett lager rivbart mellanlägg under bågen.
Then I put the hoop in the machine and slide in a layer of tear away stabilizer under the hoop.

Jag syr den första placeringslinjen. Nu har jag valt att lägga på tyget redan från början så egentligen behöver jag inte sy nästa linje så det väjer ni själva. Sedan sys placeringslinjen för reflextyget.  Här kan ni välja om ni vill ha Vliesofix emellan.
I sew the first placement line. Now I have chosen to put on the fabric from the beginning so really I don't sew the next line but you do as you please. Then the placement line for reflective fabric is sewn.  Here you can choose if you want to use the Vliesofix or not.

Lägg nu på Reflextyget och sy fast det. Jag gjorde ett litet misstag och klippte inte efter det att langettsömmen var sydd vilket gjorde att jag fick klippa runt ögonen efter att de var sydda. Men klipp runt den sydda kanten så kommer ni få ett ännu bättre resultat även om jag tycker att mitt blev riktigt bra ändå.

Now put on the Reflector fabric and sew it. I made a small mistake and did not cut after the ladder appliqué seam was made, which meant that I had to cut around the eyes after they were sewn. But do cut the fabric before and you will get an even better result although I think mine was really good though.

När kattansiktet är sytt tar man bort bågen från maskinen, men ta inte bort något ur själva bågen. Om du inte klippt reflextyget längs den sydda linjen gör det nu. Gå så nära ögonen du kan. 
When the cat face is sewn you remove the hoop from the machine, but don't take anything away from the hoop. If you have not cut the reflector fabric do it now. Cut as close to the eye as you can.

Lägg nu på en bit filt på baksidan och sy fast det med nästa söm som syr fast baksidan, i detta fall den tjocka filten.

Now put on a piece of felt to the back and sew it with the next stitch that fastens the back fabric, i.e. the thick felt.

Riv bort det rivbara mellanlägget mellan tyg och det vattenlösliga mellanlägget och filten och det vattenlösliga mellanlägget på baksidan. Lägg gärna bågen på ett underlag och håll emot lite med fingret så inte det vattenlösliga mellanlägget går sönder.

Tear away the tear away stabilizer between the fabric and the water soluble stabilizer and the felt and the water-soluble stabilizer on the back. Put the hoop on a flat surface and hold a little with your finger so the water soluble stabilizer does not break.

Klipp sedan bort det grå tyget längs linjen på framsidan.
Then cut away the grey fabric along the line on the front.

Målet är att vi nu ska sy satinsömmen runt själva kattansiktet och att det ska sys dels på det vattenlösliga mellanlägget men även ha ullfilten som backing på undersidan.
The goal is to sew the satin seam around the cat face and that it will sew on the water-soluble stabilizer to have a clean edge but still have the wool felt as the backing underneath.

När allt är sytt så tar man bort allt ur bågen. Riv bort plasten runt satinsömmen och klipp sedan runt satinsömmen med ca 2 mm avstånd så att det blir en smal filtkant runt hela ansiktet. Har du använt samma färg på tråden som filten så kommer det i princip inte synas något.
When everything is sewn you remove everything from the hoop. Tear off the plastic around the satin seam and then cut around the satin seam with approx. 2 mm spacing so that it becomes a narrow felt edge around the entire face. Have you used the same color on the thread as on the felt it will basically not be visible.

Därefter är det bara att sätta en säkerhetsnål på baksidan eller sy fast ett snöre i filten på katthuvudet.
Then it is just to put a safety pin on the back or sew a piece of string in the blanket on the cats head.Facts about designs/fabrics etc:
Fabrics used: thicker wool felt, Tilda quilting cotton fabric and reflective fabric
Embroidery Software from Embrilliance used to check colors etc.

Saturday, August 26, 2017

Reflectors - 1

Även om sommaren kanske inte är riktigt slut ännu så är det inte många dagar kvar förrän det är september och det är definitivt en höstmånad.
Mörkret infinner sig tidigare och det gör att det är viktigare än någonsin att använda reflexer så man syns. Jag vet att jag förstod inte hur viktigt det var och hur glad man blev när folk använde reflexer förrän jag själv tog körkort.
Nu finns det ju utmärkta reflexer att köpa och många är riktigt billiga. Ibland får man till och med gratis som promotion material. Så det är inte för att tjäna pengar som jag nu väjer att sy en reflex – jisses nej denna blir väldigt mycket dyrare men det är en rolig och jättegullig grej. Mitt lilla katthuvud med reflex
Although summer may not be quite finished yet so there are not many days left until it's September and that is definitively the first autumn month. 
Darkness comes earlier and this makes it more important than ever to use reflectors so one is visible. I know that I did not understand how important it was and how happy I was when people used reflectors until I myself took a driver's license.
Now, there are excellent reflectors to buy and many are really cheap. Sometimes you get even free as promotional material. So it's not to make money, which I now choose to sew a reflector – gosh no, this one will be very more expensive but it is such a funny and adorable thing. My little cat head with reflector material.

Sen kan jag välja att sätta en säkerhetsnål på baksidan, sätter jag den på längden med öglan upp kan jag hänga den i ett snöre.
Then I can choose to put a safety pin on the back, I put it on the length of the loop up, I can hang it on a string.
Eller så har jag den som brosch och fäster enbart med en knappnål från baksidan. Det är det som är så bra med att sy på filt.
Or I have it as a brooch and attach only with a button pin from the back. It's so good to sew on the felt.

Jag har använt mitt Embroidery Software från Embrilliance för att prova vilka färger jag vill ha. Titta bara så olika den ser ut med andra färger på ögonen.

I have used my Embroidery Software from Embrilliance to try which colors I want. Just look so different it looks with other colors on the eyes.

Men jag kan också se vilka färger jag vill ha på applikationstygerna och hur de kommer se ut i förhållande till olika trådfärger men det och hur jag sydde denna lilla reflex katt ska jag visa i mitt nästa avsnitt.
But I can also see what colors I want on the appliqué fabrics and how they look in relation to different thread colors, but that and how I sew this little reflector cat will show in my next blog post.

Facts about designs/fabrics etc:
Fabrics used: thicker wool felt, Tilda quilting cotton fabric and reflective fabric
Embroidery Software from Embrilliance used to check colors etc.