Wednesday, August 23, 2017

Another kind of embossing


Häromdagen fick jag för mig att prova en sak jag kom på när jag var ute och gick. Nämligen embossing med samma form som det som skulle framträda. Nu kan jag väl inte säga att jag är 100% nöjd med resultatet men det är på rätt väg. Det svåra vara att hitta rätt densitet på stygnen som gick utanför stjärnan. Normalt sätt har jag gjort detta med små rutor förut men nu tänkte jag se om det fungerade att ha en vanlig fyllyta men med lite högre densitet för att stygnen ska bli lite glesare.
The other day I got the idea to try one thing that popped up in my head when I was out walking. Namely embossing with the same form as it would appear. Now I cannot say that I am 100% satisfied with the result but it is on the right way. The hard part may be to find the right density of the stitches that are outside the star. Normally, I have done this with small boxes before, but now I thought I'd see if it worked to have a regular fill area but with a little higher density on the stitches so they will be a little looser. 
Jag laborerade med densiteter mellan 10 och 15. På sätt och vis kan man jämföra det med Knockdown Stitches. Underlags stygnen förutom det som kallas Edge Walk är borttaget.
I have experimented with densities between 10 and 15. In a way, you can compare it with Knockdown Stitches. They underlay stitches except for what is called Edge Walk is removed.


För att förstå densitet kan ni se på dessa tre bilder.
Denna Bild har densiteten 5.
To understand density you can look at these three pictures. This picture has density 5.
För att förstå densitet kan ni se på dessa tre bilder.
Denna Bild har densiteten 10.
To understand density you can look at these three pictures. This picture has density 10.För att förstå densitet kan ni se på dessa tre bilder.
Denna Bild har densiteten 15.
To understand density you can look at these three pictures. This picture has density 15.


Facts about designs/fabrics etc:
Designs  are made in Embrilliance Stitch Artist 3
Towels are HÄREN from IKEA

No comments:

Post a Comment