Sunday, August 6, 2017

Believe in “Fairy Magic” Potholder - 2


OK, nu har vi gjort det vi ska i Embroidery Software och vi är redo att sy ut broderiet. En lite påminnelse beroende på det Embroidery Software du har – se till att inte placeringslinjer försvinner om du har en applikation.  Nu kan du frossa i vackra tyger och trådar.
OK, now we have done what we are going to do in the Embroidery Software and we are ready to sew the embroidery. A little reminder depending on the Embroidery Software you have - make sure that placement lines do not disappear if you have an appliqué design. Now you can “dive into” all your beautiful fabrics and threads.
Börja med att spänna ett tunt bomullstyg i en 150x240 mm båge. Jag brukar använda tyg från ett billigt lakan – KNOPPA – som jag köper på IKEA.
Start by hooping a thin cotton fabric in a 150x240 mm hoop. I usually use fabric from an inexpensive sheet - KNOPPA - which I buy at IKEA.

Lägg sedan på en vadd som tål värme och tyget du ska ha på framsidan. 
Then put on a batting that will withstand heat and fabric you want to have on the front. 

Dessa lager ska nu fästas samman med den Basting Line som är först.
These layers should now be attached with the first Basting Line.

Därefter så sys den design du valt. Jag har ju en applikationsdesign så den har jag sytt. När den designen är klar så tar man bort bågen från maskinen men ta inte bort något från bågen. 
Then, sew the design you’ve chosen. I have an appliqué design so I've sewn it. When the design is complete, remove the hoop from the machine but do not remove anything from the hoop.
Lägg på ett tunt lager vadd och tyget till baksidan.
Put a thin layer of batting and fabric on the back of the hoop.
Sätt därefter tillbaka bågen i maskinen och sy den andra Basting Line som fäster dessa lager.
Then replace the hoop in the machine and sew the other Basting Line that attaches these layers.
Avsluta med att sy quiltlinjen i mitt fall var det Sashiko linjen som jag skapade i Stitch Artist.
Finish with sewing the quilting line which in my case was the Sashiko line that I created in Stitch Artist.

När detta är klart tar du bort bågen från maskinen och tar ut allt ur bågen.
When done, remove the hoop from the machine and remove all from the hoop.
Nu har vi en ”quilt sandwich” som har linjer som är 200x150 mm. Naturligtvis skulle jag kunna skära med denna linjal också.
Now we have a "quilt sandwich" that has lines that are 200x150 mm. Of course, I could cut with this ruler as well.
Vi vill nu ha blocket 200x200 mm och i ett normalfall om jag sytt i 200x200 mm bågen skulle jag skurit längs linjerna med ett par millimeters marginal.
Now we want the block to be 200x200 mm and in a normal case if I sew in the 200x200 mm hoop I would cut along the lines with a few millimeters margin.
Nu kommer jag att mäta så att jag ritar dit 25 mm på varje sida om linjerna där området är 150 mm. Då kommer vi att få en 200x200 mm ruta.
Now I will measure so that I draw 25 mm on each side of the lines where the area is 150 mm. Then we will get a 200x200 mm box.
Men innan jag skär bort överflödigt tyg så syr jag en raksöm i de nya linjerna jag ritat. Jag sydde faktiskt runt hela området – det var lika lätt. Därefter skar jag ut med ett par millimeters marginal längs de sydda linjera. Därefter sicksackade jag kanten. 
But before cutting away excess fabric, I'm sewing a straight stitch seam in the new lines I've drawn. I actually sew around the whole area - it was just as easy. Then I cut out with a few millimeters margin along the sewn line. Then I zig zagged the edge.

Här ser ni alla linjer från baksidan, både de gamla och nya som sytts i de ritade linjerna.

Here you can see from the back the finished result after sewing in the drawn lines.
Här har jag markerat den nya linjen så ni ser bättre.

Here I have marked the new line for you to see better.


Här har jag markerat den gamla linjen så ni ser bättre.
Here I have marked the old line for you to see better.Nu återstår bara att sätta dit kantremsan och det gör du på valfritt sätt.
Now all that is left is to put on your binding and that you do in your preferred way.
Jag har valt att lägga hängaren på baksidan i ena hörnet så hänger jag dem på s-krokar. Jag bev så trött på att få hängaren i maten hela tiden 😊
I have chosen to put the hanger on the back in one corner and I hang them on s-hooks. I was so tired of getting the hanger in the food all the time 😊
Facts about designs/fabrics etc:
Designs  fruBlomgren in her FACEBOOK CLUB for the “LET'S HAVE SOME MAGIC” challenge
Fabrics mainly from Tilda but also IKEA
Embroidery Software used – Embrililliance including Stitch Artist (SA3)


No comments:

Post a Comment