Wednesday, August 9, 2017

Key fobs

Vad som göms i snö kommer upp i tö - nej nu har inte detta legat där sedan i vintras men det får symbolisera att det finns så otroligt många bra funktioner att upptäck i de olika Embroidery Software. Det gäller ju egentligen alla program man har man skrapar på ytan och sen kan man upptäcka ännu mer fantastiska funktioner. I morse fick jag för mig att titta på en video för "markeringar" i mitt foto editing software. Wow det fanns många fiffiga tips och trix så ta dig lite tid att titta på videos och läsa manualer så hittar du förmodligen massor av fantastiska saker du inte visste fanns. Så var det med detta projekt.
What is hidden in snow, comes up when thawing - no, this has not been there since last winter, but it may symbolize that there are so very many good features to discover in the various Embroidery Softwares. This really applies to all the programs you may only have scratched on the surface and then you can discover even more amazing features. This morning I got to watch a video for "selections" in my photo editing software. Wow there were many neat tips and tricks so take some time to watch the videos and read the manuals, you will probably find a lot of amazing things you did not know existed. So it was with this project.
Nyckelringar eller dekorationer till sådana är väldigt roligt att göra. På senare tid har jag övat mig på Embrilliance Stitch Artist. Där såg jag en video hur man gjorde den här typen av nyckelringar av ett namn. Sedan använde man de fantastiska funktionerna – Create an outline from stitches on the page, Inflate object (bara så bra) och Union. Det är faktiskt fantastiska funktioner som finns i Stitch Artist 3. Sedan gillar jag detta med Beizer vilket jag aldrig trott skulle vara så användbart.
Key rings or decorations to such are great fun to make. Lately I have been practicing in Embrilliance Stitch Artist. There I saw a video how to made these kind of key fobs from a name. Then they used the great features – Create an outline from stitches on the page, Inflate object (just as good) and Union. It's actually amazing features available in Stitch Artist 3. Then I must admit I like this with Beizer which I never thought would be so useful.

Namnen använde jag sk bx fonter till – dessa kan man skriva med tangenterna i Embrilliance.
For the names I used so called Bx fonts– these can be used to write with the keys in the Embrilliance. 

Här har jag skrivit mitt namn – Lotta. Så roligt och snabbt att göra. Vad jag även gjorde var att göra en mall för själva ”bandet” så jag kan justera det beroende på namn jag använder. Den sparade jag som ett artwork och i .be-format.
Here I have written my name – Lotta. So fun and easy to make. What I also did was make a template for the ”hanger part” so I can adjust it depending on the name I use. The I saved as an artwork and in be format.
När jag ändå höll på så gjorde jag ytterligare en. De är verkligen jättelätta och roliga att göra.
While I was doing so I did another one. They are really really easy and fun to make.

Facts about designs/fabrics etc:
Designs made in Stitch Artist 3 and using bx fonts in Embrilliance

1 comment: