Saturday, August 12, 2017

Life is Great or the making of ”Mobile” Patches - 2

Ja då ska jag berätta hur jag gjorde dessa mobila ”patches” (tygmärken). Egentligen har jag inte gjort någonting annat än att brodera dem på två olika slags mellanlägg.
1. Stabilt rivbart mellanlägg
2. Tjockare vattenlösligt mellanlägg av plasttypen.
Jag fick faktiskt idén efter att ha läst ett blogginlägg som egentligen rörde något helt annat men efter att ha läst detta så ”trillade polletten ner” och en av de saker jag gått och funderat på länge blev plötsligt väldigt självklart.
Det jag gått och funderat på är hur får jag snygga rena satinkanter samtidigt som jag egentligen skulle vilja brodera dessa ”patches” (tygmärken) ”freestanding” men ändå dra alla fördelar av ett rivbart mellanlägg – precis som när jag broderar dem som en applikation. Jag och ni vet ju att om man ska brodera föremål med satinkanter som ska vara freestanding så blir det absolut snyggast med ett vattenlösligt mellanlägg. Men det har både sina för- och nackdelar. Fördelarna är att man kan lösa upp det och att det inte blir några små pappersfragment kvar samt att man även får en viss stabilitet om man låter lite av det vattenlösliga mellanlägget vara kvar. Men även det är en avvägning eftersom vissa mellanlägg kan lämna små ”fläckar” av den geggiga sörjan om den inte är fullständigt upplöst. Den vävda varianten är väldigt hållbar men kräver att man lägger den i vatten och löser upp. Dessutom tycker jag att vissa typer är lite för stretchiga och det kan vara svårt att få en riktigt bra stabilitet. Den tjockare plasten däremot går gärna sönder av nålens perforering om man inte har flera lager men å andra sidan får man en ganska bra stabilitet. Ja som ni ser så är det som med allt annat i livet för- och nackdelar.

Well then I'll tell you how I made these mobile "patches". Actually, I have done nothing else than to embroider them on two different types of stabilizers. 
1. Stable tear away stabilizer
2. Thicker water soluble stabilizer the plastic type.
I actually got the idea after reading a blog post really touched something completely different but after reading this a "token fell down" and one of the things I had thought about for a long time suddenly became very obvious.
What I had been thinking about was how to get nice clean satin edges while I would really like to embroider these patches "freestanding" but still take all the advantages of the stability from a tear away stabilizer – just like when I embroider them as an appliqué. I and you know that if you're going to embroider items with satin edges to be freestanding  you will have the absolute best result  with a water soluble stabilizer. But it has both its advantages and disadvantages. The advantages are that you can dissolve it and that there will not be the slightest fragments of paper left, and also get some stability if you let a little of the water soluble stabilize remain. But even that is a tradeoff because some stabilizers can leave small "dots" of dissolved stabilizer if it is not completely dissolved. The woven version is very durable, but requires that you put it in water and dissolve. I also think that certain types are a bit too stretchy and it can be hard to get a really good stability. The thicker plastic is likely to break due to needle perforation if you do not have multiple layers, but on the other hand, you get a pretty good stability. Yes as you can see, it's like with everything else in life, pros and cons.

Hur som helst så föddes en idé när jag läst detta blogginlägg. Idén var att spänna ett lager vattenlöslig plast av den tjockare typen i en brodérbåge. Sedan låta ett lager rivbart mellanlägg bara skjutas in under brodérbågen och på dessa två mellanlägg sys en dubbelvikt tygbit fast. Man kan även lägga några ”spillbitar” av vattenlösligt mellanlägg ovanpå om man inte är säker på hållfastheten.
Så vad du behöver är följande:
1.   Rivbart stabilisator. Jag har använt Madeiras E-Zee Cotton Soft Tear Away
2.   Vattenlösligt mellanlägg av den tjockare plast varianten
3.   Dubbelvikt tyg
4.   Vatten lösliga limstift (jag har använt en från Panduro som jag har använt i många år och jag använder det för all min sömnad)

Anyway, an idea was born when I read this blog post. The idea was to hoop a layer of water-soluble plastic of the thicker type in an embroidery hoop. Then let a layer of tear away stabilizer just slide under the embroidery hoop and on these two stabilizers put a double-folded piece of fabric to be stitched. You can also add some "scraps" of water-soluble stabilizer to the top if you are not sure of the strength.
So what you need are the following:
1.   Tear away stabilizer. I have used Madeira’s E-Zee Cotton Soft Tear Away
2.   Water Soluble stabilizer of the thicker plastic version
3.   Double folded fabric
4.   Water soluble glue stick (I have used one from Panduro that I have used for many years and I use it for all my sewing)

Nästa steg är att spänna vattenlösligt mellanlägg i en brodérbåge sätta den i maskinen och skjuta in det rivbara mellanlägget.
The next step is to hoop the water soluble stabilizer and put it into the machine and slide the tear away stabilizer under the hoop.

Därefter så lägger man på det dubbelvikta tyget och börjar brodera. Allt är precis som vanligt till dess att vi ska klippa bort tyget längs kanterna på den sydda linjen.
Then you put on the folded fabric and start to embroider. Everything is as usual until we cut away the fabric along the edges of the sewn line.

Nu klipper vi tyget längs linjen som fäst tyget mot mellanlägget.
Now we cut the fabric along the lines that attaches the fabric to the stabilizer.

På baksidan så river vi bort mellanlägget längs samma kant. Jag rev bort baksidan först men det är ju en smaksak.
On the back we tear away the tear away stabilizer along the same edge. I tore away the baking on the back first but that is a matter of taste of course.

När bågen sätts tillbaka i maskinen lägger jag över en spillbit av det vattenlösliga mellanlägget. Eventuellt kan du behöva förstärka med fler spillbitar längs kanterna men det får du se under själva broderiet. Du ser om nålen verkar perforera plasten så den spricker då behövs fler bitar. Brodera klart satinkanten.
When the hoop is put back into the machine, I put over a scrap pice of the water soluble stabilizer. You may need to reinforce with more scrap pieces along the edges but you will see during the embroidery if it is needed. If the needle seems to perforate the plastic so it breaks it will be a need for it. Embroider the satin edge.

När det är klart tar man bågen från maskinen ock klipper ut eller trycker ut beroende på typ av vattenlösligt mellanlägg. Eventuella smårester av det vattenlösliga mellanlägget tas lätt bort med en ”baby wipes” våtservett. Så slipper man blöta ner hela märket.
Once that is done, take the hoop from the machine and cut or push out the patch, depending on the type of water soluble stabilizer. Any residues of the water soluble stabilizer is easily removed with a "baby wipe”. This way you avoid to soak the entire patch.
Därefter använder jag Panduros limstift och strök på baksidan av tygmärket. En bomullstrasa över och sedan styktorkar man med strykjärnet. Nu sitter märket tills du tar av det till nästa tvätt. Jag skulle rekommendera att innan du tvättar plagget så spolar du vatten från baksidan av tygmärket och låter det ligga några minuter – då kommer klistret lösts upp och du kan ta bort märket. Låt det torka och sen kan du använda det igen. Man kan ju naturligtvis även sy fast märket om man så önskar.
Then I use Panduro’s glue stick and stroke it on the back of the patch. A cotton cloth over and then iron dry with the iron. Now the patch will be attached until you take it to for the next wash. I would advise that before you wash the garment to flush water from the back of the fabric and let it lie in it a few minutes-then the adhesive is dissolved and you can remove the patch. Let it dry and then you can use it again. One can of course also sew on the patch if you so wish.

Om du klickar på de små bilderna kommer du att se dem, i en större storlek.
If you click on the smaller pictures you will see them in a larger size.
Facts about designs/fabrics etc.:
Designs  The Patch design is from fruBlomgren Facebook club for the T-shirt challenge (runs until 2017-08-20)

3 comments:

 1. Hi. I love your patch - I would like to know the settings to use for the satin stitch? Thank you! (Is it done in Premier?)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi Melanie. No this is a "purchased design" actually a freebie reveived in a FruBlomgrens Facebook Club for a T-shirt challenge. It is really a nice "group" so join it if you are on FB - lots of nice things and inspiration.

   Delete
  2. Thank you, Lotta. I just happened to have made a little applique patch for someone yesterday (using the applique feature in Premier)... I just used the default settings, but wasn't totally happy with the satin border. I will experiment a bit. Thanks so much - you have so much fabulous information on your site!

   Delete