Monday, August 7, 2017

We’ll see if this holds together or mending a shirt

Vid två tillfällen har jag försökt laga några revor i två av min sons skjortor. På samma ställe dessutom på ärmen ovanför knäppningen är det något som han fastnar i och river upp. Det har inte fungerat att bara sy ihop fint så häromveckan hade han lagt bägge skjortorna för att kastas, vilket både min man och jag tyckte var alldeles otroligt dumt för det är fina skjortor.
Som min man sa kolla om du kan göra något man kan ju ha korta ärmar och jag kan ha dem hemma. Men så fick jag för mig att jag kanske kan prova att brodera något över revan. Men det gäller att få det precis på rätt ställe och dessutom ha ett broderi som inte tar för mycket plats och som inte syns att det är ett broderi. Jag tycker att jag lyckades bra och sonens kommentar blev – ja det kan jag väl prova. Då är det bara att fortsätta med den andra som kommer att få lite kugghjul.
On two occasions I have tried to mend some tears in two of my son's shirts. In addition, in the same place on the sleeve above the closure, it is something that he gets stuck in and tear up. It has not worked to just sew a fine seam so the other week, he put both the shirts to be thrown, which my husband and I both thought was just incredibly stupid for it's nice shirts.
As my husband said if you can do anything - you could make short sleeves and I can have them at home. But then I got the idea that maybe I can try to embroider something over the tear. But you have to get it just in the right place and also have an embroidery that doesn't take too much “room” and you should not see that it is an embroidery the first thing you do. I think I did well and my son's comment was — OK, I can try that. Then it's just to continue with the others that will get some gears as it was a tear in two directions.
Jag började med att rensa upp lite trådar från revan och sedan så använde jag mig av Magic Tape på baksidan och lade på en liten tunn remsa av ett mellanlägg jag brukar använda för tyger där det inte får synas igenom men samtidigt ska vara stabilt och mjukt. 
I started with cleaning up some threads from the tear and then I used Magic Tape on the back and put on a small thin strip of a stabilizer I usually use for fabrics where the stabilizer must not shine through but at the same time should be stable and smooth.

Så här blev baksidan först med tejp och sedan med förstärkning av mellanlägg.
This is the back first with tape and then with reinforcement of the stabilizer.
Därefter gällde det att hitta en passande design och den här designen i form av en pil/visare blev perfekt.
Then we had to find a suitable design and this design in the form of an arrow/pointer was perfect. 
När man ska placera broderier riktigt bra så tycker jag att de gamla hederliga sättet med att printa ut en papperstemplate är suveränt. Se till att förstärka mittenlinjerna och man kan ju i princip klippa väldigt nära själva designen.
When to place embroidery designs really well I think the old fashioned way to print out a paper template is the best. Be sure to reinforce the middle lines and one can basically cut very close to the design itself.
Placera designen över revan och här tog jag några små lätta drag med limstiftet så att den låg på plats. Sedan placerade jag den på mittenlinjerna på samma typ av mellanlägg i en brodérbåge. Även här hade jag limstift på mellanlägget. (Man kan ju använda ett självhäftande mellanlägg men jag hade inget). Använd knappnålar när ni ska matcha in alla linjer mot varandra.
Place the design over the tear and here I took a few light strokes with a water soluble glue stick so that it stayed in place. Then I placed it on middle lines drawn on the same type of stabilizer as I used to reinforce the tear. Here I also used glue stick on the stabilizer. (One can of course use a self adhesive stabilizer but I didn't have one). Use pins to match all lines.
Ja det var lite trixigt och det var ont om utrymmen eftersom jag inte hade lust att sprätta upp ärmen med dubbelsydda gömda sömmar. Men om man låter det ta lite tid och låter tyget torka på mellanlägget och sedan nålar fast med väldigt korta knappnålar så går det bra. Vi talar inte om timmar vi talar om 5-10 minuter 😊
Sen är det bara att börja brodera och har man en maskin som man dessutom i vissa partier kan använda fotpedalen exempelvis när man gör en Basting Line så är det bra. Men brodera långsamt och var med hela tiden…..och innan du börjar se till att allt tyg som inte ska broderas på är ur vägen 😊.
Yes it was a little tricky and it was short of space because I didn't have the urge to unpick the seams on the sleeve that were double and hidden seams. But if one let it take some time and let the fabric dry on the spacer and then the needles stuck with very short pins, you're good. We are not talking about hours we are talking about 5-10 minutes 😊
Then you are ready to start embroidering and if you have a machine that you also in some parties can use the foot pedal, for example, when doing the Basting Line it is good. But embroider slowly and be there all the time ..... and before you begin, make sure all fabric that should not be embroidered on is out of the way 😊

Här är slutresultatet jag har vid vissa partier även förstärkt med lite fray stop. När man stryker så blir det finare. Jag är faktiskt ganska nöjd.

Here is the finished result I have in some areas also reinforced with a little fray stop. When you iron it gets finer. I'm actually quite happy.
Den andra skjortan blir en större utmaning eftersom den hade revor åt två håll.
The other shirt becomes a bigger challenge because it had tears in two directions.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs  # UT8514  INTREPID JOURNEY - MINUTE BY MINUTE from Urban Threads
EZEE Web from Madeira

No comments:

Post a Comment