Wednesday, September 13, 2017

Bitten by the Hexagon Bug - 3


Jag har verkligen fastnat för det här med hexagoner. Man brukar pratat om quiltbacillen men detta är definitivt en hexagonbacill 😊
I'm really stuck with hexagons. You usually talk about the quilt bug but this is definitely a hexagon bug 😊

Det fick bli ytterligare en duk, denna gång en rund.  Nästan så man kan tro att det växer runda hexagoner i äppelträdet 😊
It had to be another table cloth, this time a round one. It is almost so you can think that there are growing hexagons in the apple tree 😊


Denna hexagonblomma har ett hjärta i mitten och finns i denna roliga samling men även i d en Facebook-klubb jag är med i.
This hexagon flower has a heart in the middle and can be found in this fun collection but also in a Facebook-Club I belong to.
För att göra duken använde jag Embrilliance Stitch Artist (jag har SA 3) för att göra en helt rund cirkel som dessutom gjorde den till en ITH. Jag ska visa er i mitt nästa inlägg hur jag löste detta.
In order to make the table cloth I used Embrilliance Stitch Artist (I have SA 3) to make a perfectly round circle that also made it into an  ITH. I'll show you in my next post how I solved this.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs  fruBlomgren in her Facebook club
Main Fabric: Linen fabric AINA from IKEA, Cotton fabric and fusible hemming tape also from IKEA
Tilda quilt fabrics
“Fusible web”  from M-broderiting

No comments:

Post a Comment