Wednesday, September 6, 2017

Needle threaders

Nålträdare är bra när ögonen inte räcker till 😊
Det finns olika alternativ – de flesta maskiner idag har inbyggd trädare.
Needle threaders are good when the eyes are not enough😊
There are different options – most machines today have built-in threaders.
Men det finns lösa små att köpa som man drar längs nålen med tråden och skjuter in i nålsögat.
But there are loose small ones to buy which you hold against the needle with the thread and pull down towards the eye of the needle buying that to draw along the needle.

Men min favorit alla kategorier är en vanlig pincett. Jättemycket fortare än de andra två 😊
But my favorite of all categories is an ordinary tweezers. Much faster than the other two 😊

No comments:

Post a Comment